การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 17,840 บาท - Saby News

สดๆร้อนๆ

Saturday, June 1, 2019

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 17,840 บาทมีข่าวดีมากบอก สำหรับผู้ที่กำลังมองหางานทำ หรือท่านที่ต้องการทำงานในสายงานนี้ โดยการไฟฟ้านครหลวง เปิดรับ 130 อัตรา เท่านั้น เรามาดูกันค่ะว่าเปิดรับสมัครตำแหน่งอะไรกันบ้าง1.พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ) จำนวน 26 อัตรา เงินเดือน 11,350 บาท วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

2.พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายใต้ดิน) จำนวน 12 อัตรา เงินเดือน 11,350 บาท วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

3.พนักงานใช้เครื่องมือกล 1 เงินเดือน 11,350 บาท วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

4.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาไฟฟ้ากำลัง ช่างเทคนิคสายใต้ดิน 2 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 12,700 บาท วุฒิการศึกษาวิชาชีพ (ปวช.)

5.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาไฟฟ้ากำลัง ช่างเทคนิคไฟฟ้า 2 จำนวน 6 อัตรา เงินเดือน 12,700 บาท วุฒิการศึกษาวิชาชีพ (ปวช.)

6.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานเทคนิคยานยนต์ ช่างเทคนิคเครื่องกล 3 จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 14,170 บาท วุฒิการศึกษาวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

7.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์ 3 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 14,170 บาท วุฒิการศึกษาวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

8.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างเทคนิคโยธา 3 จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 14,170 บาท วุฒิการศึกษาวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

9.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ช่างเทคนิคสายใต้ดิน 3 จำนวน 5 อัตรา เงินเดือน 14,170 บาท วุฒิการศึกษาวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

10.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ช่างเทคนิคไฟฟ้า 3 จำนวน 6 อัตรา เงินเดือน 14,170 บาท วุฒิการศึกษาวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

11.พนักงานรักษาความปลอดภัย 3 จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 14,170 บาท วุฒิการศึกษาวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

12.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ พนักงานพัสดุ 3 จำนวน 5 อัตรา เงินเดือน 14,170 บาท วุฒิการศึกษาวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)13.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ พนักงานธุรการ 3 จำนวน 11 อัตรา เงินเดือน 14,170 บาท วุฒิการศึกษาวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

14.คุณวุฒิปริญญาตรี ทางกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 4 เงินเดือน 16,840 บาท

15.คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง นักประมวลผลข้อมูล 4 เงินเดือน 16,840 บาท

16.คุณวุฒิปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ ทางการจัดการ ทางภาษาอังกฤษ จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่ง นักบริหารงานพัสดุ 4 เงินเดือน 16,840 บาท

17.คุณวุฒิปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ ทางการจัดการ ทางภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง เลขานุการ 4 เงินเดือน 16,840 บาท

18.คุณวุฒิปริญญาตรี ทางการออกแบบนิเทศศิลป์ ทางการออกแบบมัลติมีเดีย ทางนิเทศศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 4 เงินเดือน 16,840 บาท

19.คุณวุฒิปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง นิติกร 4 เงินเดือน 16,840 บาท

20.คุณวุฒิปริญญาตรี ทางบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง บุคลากร 4 เงินเดือน 16,840 บาท

21.คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่ง วิศวกรคอมพิวเตอร์ 4 เงินเดือน 17,840 บาท22.คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล 4 เงินเดือน 17,840 บาท

23.คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมโยธา จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 4 เงินเดือน 17,840 บาท

24.คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จำนวน 15 อัตรา ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า 4 เงินเดือน 17,840 บาท

ข้อมูลจาก followtwit,https://www.mea.or.th/upload/register/job/6202.pdf

No comments:

Post a Comment