ออมสินปล่อยกู้สูงสุด 50,000 ผ่อนเดือนละ 1,209 บาท ผ่านง่าย แค่ทำตามเงื่อนไข - Saby News

สดๆร้อนๆ

Monday, June 3, 2019

ออมสินปล่อยกู้สูงสุด 50,000 ผ่อนเดือนละ 1,209 บาท ผ่านง่าย แค่ทำตามเงื่อนไขจะเห็นว่าที่ผ่านมาผู้ถือบัตรคนจนได้รับประโยชน์หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าชุดนักเรียน และค่าปุ๋ย อีกทั้งยังให้กดเงินสดได้ด้วย วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปพบกับสิทธิประโยชน์ของผู้ถือบัตรคนจนอีกหนึ่งอย่าง ไปติดตามกันได้เลยคะวันที่ 22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินได้ออกมาตรการ สินเชื่อโครงการธนาคารปนะชาชนสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน สำหรับนำไปประกอบอาชีพ สร้างอาชีพเสริม หลังพบมีผู้แจ้งความต้องการพัฒนาอาชีพกับธนาคารออมสินถึง 1.4 ล้านราย

สำหรับผู้ที่จะขอสินเชื่อ ต้องมีวัตถุประสงค์นำเงินไปประกอบการอาชีพใหม่ อาชีพเสริม เช่น ค้าขาย หรือ งานบริการต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย

1.ระยะเวลาผ่อนชำระ 3 - 5 ปี หรือสูงสุด 60 งวด

2. อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.75% ต่อเดือน 2.1 กรณีกู้ 10,000 บาท ผ่อนชำระขั้นต่ำเดือนละ 242 บาท 2.2กรณีกู้ 50,000 บาท ผ่อนชำระขั้นต่ำเดือนละ 1,209 บาท

3. ค้ำประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดยไม่ต้องใช้คนหรือสินทรัพย์ค้ำประกัน

4. ฟรีค่าธรรมเนียมในการขอบริการสินเชื่อ และค่าธรรมเนียมค้ำประกันตลอดอายุสัญญา

คุณสมบัติผู้กู้

1. เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

2. สัญชาติไทย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาผ่อนชำระต้องไม่เกิน 70 ปี)

3. มีการประกอบอาชีพชัดเจน

4. มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอนสามารถติดต่อได้เอกสารสำหรับขอสินเชื่อออมสินบัตรคนจน

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

2. สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

3. เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดเงินฝาก หรือ เอกสารรายรับ-รายจ่าย (ถ้ามี)

4. รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ ผู้ที่สนใจแหล่งเงินทุนพื่อนำไปประกอบอาชีพ

อยากกู้ผ่าน ต้องมีคนค้ำหรือไม่

1.ธนาคารออมสิน ระบุว่า ไม่ต้องใช้คนค้ำ-แต่ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้-ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันตลอดอายุสัญญากู้ได้เท่าไหร่ ผ่อนนานสุดได้กี่เดือน

วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท ผ่อนชำระ 3-5 ปี

2.ผ่อนชำระเงินต้น และดอกเบี้ยงวดรายเดือน สูงสุด 60 งวด

3.อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อเดือน-ฟรีค่าธรรมเนียมใช้บริการสินเชื่อ

4.ยกตัวอย่างเช่น คุณกู้เงิน 10,000 บาท คุณจะต้องผ่อนชำระขั้นต่ำงวดละ 242 บาทต่อเดือน

5.ยกตัวอย่างเช่น คุณกู้เงิน 50,000 บาท ผ่อนชำระขั้นต่ำงวดละ 1,209 บาทต่อเดือน

สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ สอบถามข้อมูลกับศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน โทร.1115

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ธนาคารออมสิน

ขอบคุณ ธนาคารออมสิน

No comments:

Post a Comment