คนรายได้น้อย เกือบ 6 แสน งานเข้า 6 โรงพยาบาล ยกเลิกการประกันสังคม กับบัตรทอง - Saby News

สดๆร้อนๆ

Thursday, June 6, 2019

คนรายได้น้อย เกือบ 6 แสน งานเข้า 6 โรงพยาบาล ยกเลิกการประกันสังคม กับบัตรทองผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนที่รับสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยในสิทธิประกันสังคมและสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือบัตรทองพบว่ามีโรงพยาบาลเอกชน 6 แห่งที่แจ้งยกเลิกการให้บริการ สำหรับประกันสังคม รพ.เอกชนที่แจ้งยกเลิกมี 3 แห่ง ได้แก่ 1.รพ.ยันฮี มีผู้ประกันตนราว 156,579 คน .2.รพ.เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ มี 149,313 คน และ3.รพ.ศรีระยอง จ.ระยอง มี 19,817 คน ส่วนสิทธิบัตรทองมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงการให้บริการ 4 แห่ง ได้แก่ 1.รพ.มเหสักข์ 2.รพ.แพทย์ปัญญา 3.รพ.วิภารามปากเกร็ด และ4.รพ.บางนา 1

ในส่วนของรพ.มเหสักข์ขอถอนตัวจากการให้บริการบัตรทอง ทำให้กระทบผู้ใช้สิทธิราว 109,717 คน ขณะที่รพ.วิภารามปากเกร็ด และรพ.บางนา 1 เดิมไม่ได้รับผู้ป่วยบัตรทองแต่รับส่งต่อผู้ป่วยบัตรทองจากคลินิก ได้แจ้งยกเลิกการเป็นหน่วยรับส่งต่อ กระทบต่อประชาชน 36,081 คน และ13,484 คนตามลำดับ ส่วนรพ.แพทย์ปัญญา ที่เดิมรับผู้ป่วยบัตรทองและผู้ป่วยบัตรทองส่งต่อจากคลินิกด้วย ได้แจ้งยกเลิกการรับส่งต่อ แต่ยังรับผู้ป่วยบัตรทองของรพ.เอง กระทบต่อประชาชน 90,816 คน ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2561 จึงมีรพ.เอกชนแจ้งยกเลิกการให้บริการสิทธิประกันสังคมและบัตรทอง 6 แห่ง ผู้ประกันตนและใช้สิทธิบัตรทองใน 6 รพ.เอกชนได้รับผลกระทบ 575,807 คน

ด้าน นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวถึงกรณีรพ.เอกชนทยอยออกนอกระบบประกันสังคมว่า รพ.ยันฮี ที่ออก เพราะต้องการเป็นรพ.เฉพาะทาง ส่วนรพ.เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ มี รพ.การุญเวชที่อยู่ห่างกัน 300 เมตร ซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกัน จึงให้รพ.การุญเวชรับประกันสังคมเพียงแห่งเดียว ส่วนที่รพ.ศรีระยอง จ.ระยองออกเพราะจำนวนผู้ประกันตนน้อยเกินไป แต่ก็มีรพ.ที่อยู่ใกล้ๆ กันรองรับอยู่

ทั้งนี้ สปส.ได้แจ้งให้ผู้ประกันตนทราบเพื่อเปลี่ยนรพ.ใหม่ หากใครไม่แจ้งเปลี่ยนทางสปส.จะจัดรพ.ให้เองโดยเลือกที่ใกล้กับสถานประกอบการ หากไม่สะดวกก็ขอเปลี่ยนได้ มีรพ.เอกชน เข้ามารับสิทธธิประกันสังคม 2 แห่ง คือรพ.เมโย หรือที่เปลี่ยนชื่อเป็นรพ.เปาโล เกษตรและรพ.มิชชั่น

No comments:

Post a Comment