“ผลวิจัย” ลืมเก่งคือคนฉลาด - Saby News

สดๆร้อนๆ

Friday, June 7, 2019

“ผลวิจัย” ลืมเก่งคือคนฉลาดเป็นอีกหนึ่งบทความที่ให้สาระประโยชน์ดีๆ เชื่อไหมว่า ขี้ลืมไม่ได้โง่! ผลวิจัยชี้ “คนขี้ลืมคือคนฉลาด”

เพราะมีผลวิจัยจากมหาวิทยาลัยโทรอนโต ประเทศแคนาดา ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องกลไกการทำงานของสมอง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความจำพบว่าอาการขี้หลงขี้ลืมไม่ได้เกิดจากประสิทธิภาพในการเรียกคืนข้อมูลล้มเหลว

แต่นี่เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้สมองสามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมซึ่งสาเหตุที่คนเราขี้หลงขี้ลืมบ่อยๆ เป็นเพราะว่าสมองตัดรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่จำเป็นออกไปบางส่วน และให้ความสำคัญกับเรื่องที่จำเป็น ณ ช่วงเวลานั้นๆ มากกว่า ทำให้คนที่ขี้ลืมนั้น มีความคิดความอ่านที่ฉลาดและหลักแหลมกว่าคนปกตินั่นเอง

ซึ่งถ้าคนเราพยายามจำทุกสิ่งอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิต สมองของคุณก็จะอัดแน่นมากเกินไป ทำให้สมองเบลอ เชื่องช้า ส่งผลให้การตัดสินใจช้าไปด้วย

No comments:

Post a Comment