บัตรได้ให้เยอะมาก น้องๆที่บ้านได้ทุกคนนะ - Saby News

สดๆร้อนๆ

Sunday, June 9, 2019

บัตรได้ให้เยอะมาก น้องๆที่บ้านได้ทุกคนนะเป็นเรื่องที่หลายคนสนใจเป็นอย่างมากเพราะคนที่ได้รับบัตรคนจนนั้นมีเยอะเป็นล้านๆคนและช่วงเดือนที่ผ่านมาได้แจกตังเข้าบัตรสำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์และรับตัง เพื่อนำไปพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยในเดือนพฤษภาคมได้มีการแจกตังไปซื้อในส่วนของชุดนักเรียนสำหรับผู้ปกครองที่มีบุตร และสำหรับผู้ที่ทำการเกษตรที่ยังไม่ได้รับตังโดยมีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ได้มีการออกมารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการส่งเอกสารเพื่อรอรับตังย้อนหลังค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ช่วงเปิดเทอม จำนวน 500 บาท ต่อบุตร 1 คน สูงสุด 5 คนต่อครอบครัวเป็นเงิน 2500 บาทเลยทีเดียว ผู้ปกครองที่ยังไม่ได้รับเงิน ให้ท่านไปขอสำเนาเอกสารที่ท่านลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งมีการระบุรายละเอียดและเลขบัตรประจำตัวประชาชน ของบุตรหากท่านไม่ได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับบุตร ท่านจะไม่ได้รับสิทธิตามหลักเกณฑ์นี้โดยอัตโนมัติผู้ลงทะเบียนรอบปี 60 สำเนาอยู่ที่ธนาคาร ส่วนท่านที่ลงทะเบียนรอบปี 61 และรอบเพิ่มเติมฯ สามารถสอบโดยให้เจ้าหน้าที่เซ็นรับรองเอกสารถูก

โดยให้เจ้าหน้าที่เซ็นรับรองเอกสารถูกสำเนาถูกต้อง พร้อมแนบสำเนาบัตรบัตรประจำตัวประชาชนของท่านและของบุตรทุกคนที่ไม่เกิน 18 ปีนั้นเอง สูงสุด 5 คนต่อครอบครัวเป็นเงิน 2500 บาทเลยทีเดียวและมาถึงเกษตรกรจะได้รับ 1000 บาท ต่อคนเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงิน ขอให้ท่านไปขอสำเนาเอกสารที่ท่านลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งระบุว่าท่านเป็นเกษตรกร อาทิ เกษตรกรชาวสวนยาง เกษตรกรทำไร่ทำสวนต้องลงไม่เช่นนั้นจะไม่ได้รับตังเช่นกันแค่นี้ท่านรอรับตังของท่านได้เลย

ขอบคุณภาพจากบัตร

No comments:

Post a Comment