“เจ้าอาวาสวัดดงละคร” ใครอยากบวชจัดงานให้ฟรี อยากเรียนก็ให้ทุน - Saby News

สดๆร้อนๆ

Thursday, June 6, 2019

“เจ้าอาวาสวัดดงละคร” ใครอยากบวชจัดงานให้ฟรี อยากเรียนก็ให้ทุนเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ ที่น่ายกย่องเป็นอย่างมาก สำหรับเรื่องราวของพระผุ้มีแต่ให้ ใครอยากบวช จัดงานให้ฟรี อยากเรียน ให้ทุนจนจบ ปวช.!!ในยุคภาวะเศรษฐกิจข้าวยากหมากแพง ผู้ใช้แรงาน-คนยากจน-คนยากไร้ ย่อมทำให้พวกเขายิ่งได้รับความลำบากมากเป็นทวีคูณ เงินจำนวนน้อยนิดที่หามาได้ต้องเอามาจัดการกับชีวิตคนในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนของลูก-หลาน ทุกอย่างจำเป็นต้องใช้เงิน

แต่ปัญหาความทุกข์ของชาวบ้าน-คนยากไร้หมดไปทันทีเมื่อก้าวเข้ามาที่ วัดดงละคร จ.นครนายก เพราะพระมหาสิริวัฒนา สีลสาโร (สกุลเดิม สิริวัชรวรกุล) เจ้าอาวาสวัดฯ คือ พระหนุ่มนักพัฒนาชอบช่วยเหลือชาวบ้าน และผู้ยากไร้อย่างน่าชื่นชม

ท่านจัดงานบวชให้คนจน แบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด อีกทั้งลูกหลานใครอยากจะเรียนหนังสือต่อแต่ไม่มีเงินก็จะส่งเสริมให้เรียนฟรี จนพระรูปดังกล่าวกลายเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงของชาวบ้านยามยากของพวกเขาพระมหาสิริวัฒนา บอกว่า เดิมที่วัดดงละครเป็นสำนักสงฆ์ กระทั่งปี 30 ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวัด ต่อมาปี 55 อาตมาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดวัดฯ จากนั้นเป็นต้นมาได้ออกไปดูแลเยี่ยมเยียนญาติโยม-ผู้ยากไร้ในละแวกบ้าน ทุกครั้งจะเห็นภาพเด็กไม่ได้ไปเรียนหนังสือ ไม่ก็ทิ้งการเรียนกลางคัน

บางคนอยากบวชให้พ่อแม่ หรือไม่ภาพการสูญเสียคนในครอบครัว ปัญหาดังกล่าวสร้างความทุกข์ให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก เขาไม่มีเงินที่จะจัดการเรื่องต่าง ๆ ได้ สุดท้ายต้องไปกู้หนี้ยืมสิน กลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาอีก

พระนักพัฒนา บอกต่อว่า ด้วยความที่ชอบช่วยเหลือผู้คน โดยเฉพาะวัยรุ่นเป็นวัยที่ส่งผลต่ออนาคตของพวกเขาว่าจะเป็นคนดีหรือไม่ดี อยากให้พวกเขามีความรู้มีอนาคตก็เลยบอกกับชาวบ้านว่าเด็กคนไหนอยากเรียนต่อจะออกเงินค่าใช้จ่ายให้ลูก-หลานของญาติโยมได้เล่าเรียนฟรี ตั้งแต่ระดับ ปวช.1-ปวช.3ซึ่งเราได้ขออนุญาตตั้งโรงเรียนถูกต้องตามกฎหมายจากสำนักงานการอาชีวะศึกษาใช้ชื่อว่า ”วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและพาณิชยศาสตร์” ตั้งอยู่หมู่ 5 ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก ปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 109 คน โดยที่ผ่านมามีนักศึกษาจบรุ่นแรกไปแล้ว 1 รุ่น

ส่วนใครที่ต้องการจะบวชเรียนก็มาติดต่อได้ ที่สำคัญต้องบวชด้วยความศรัทธา บวชไม่ต่ำกว่า 1 เดือนหรือจะบวชเอาพรรษาก็ได้

อีกเรื่องที่วัดทำมาอย่างต่อเนื่องคือการออกไปเยี่ยมเยียนคนป่วย-ผู้ป่วยติดเตียง โดยนำเครื่องอุปโภค-บริโภคไปให้ชาวบ้านเพื่อบรรเทา อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์ที่ทำมาทั้งหมดก็เพื่อช่วยเหลือสังคม และต้องการพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพตามแนวคำสั่งสอนของศาสนาพุทธ และเพื่อต้องการให้วัด-บ้าน และโรงเรียนได้มีความสัมพันธ์กัน ช่วยดูแลซึ่งกันและกัน“บางคนถามว่าวัดเอาเงินมาจากไหน คำตอบคือจากการจัดผ้าป่า หรือทอดกฐินของชาวบ้าน และจากการที่อาตมาออกกิจนิมนต์สงฆ์ตามที่ต่าง ๆ ก็จะเก็บปัจจัยที่เขาถวายให้เอามาช่วยเหลือคนยากคนจน วัดมีเพียงค่าใช้จ่ายค่าน้ำ-ค่าไฟ

ส่วนที่เหลือต้องเอามาใช้ประโยชน์กับชาวบ้านที่เขาต้องการ เป็นการเชื่อมบุญต่อบุญจากผู้ให้ถึงผู้รับ ส่วนการพัฒนาในบริเวณวัดหากเป็นงานฝีมือก็จะจ้างช่าง โดยมีพระเป็นลูกมือคอยช่วยอีกแรงหนึ่ง แต่หากเป็นงานที่พระทำได้ก็จะทำกันเอง วัดสวย-วัดใหญ่แต่คนจนมาใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็แทบไม่มีประโยชน์อะไรเลย”ทราบว่าวัดดงละครสมัยก่อนเป็นวัดที่ค่อนข้างยากจน ด้วยเหตุที่อยู่ในป่าในดง หลังจากพระอธิการพยนต์ จิตฺตสโร อดีตเจ้าอาวาสวัดฯ มรณภาพ ชาวบ้านรวมตัวกันไปกราบนิมนต์พระมหาสิริวัฒนา แห่งวัดหนองทองทราย (วัดใหญ่ประจำตำบล) มาเป็นเจ้าอาวาส

แต่ท่านขอว่าหากจะให้มาอยู่ต้องไม่ตั้งตู้รับบริจาค การบวชพระหากใครไม่มีท่านจะออกให้เอง ถ้าชาวบ้านตกลงกันได้ท่านก็จะมาอยู่ เมื่อมติเป็นเอกฉันท์ตามคำขอร้องของท่าน ท่านจึงเดินทางมาเป็นจำวัดฯ ให้ตั้งแต่ปี 54 จนถึงปัจจุบัน

การกระทำแทบทุกอย่างของมนุษย์ล้วนมีเป้าหมาย และจุดประสงค์ เช่นเดียวกับพระมหาสิริวัฒนา ท่านก็มีจุดประสงค์ตั้งแต่แรกก่อนมาอยู่ที่วัดดงละคร…จุดประสงค์เดียวคือต้องการช่วยเหลือคนยากจน-ผู้ยากไร้ สมควรแล้วที่ชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธา นี่แหละพระแท้ของพุทธศาสนิกชนชมคลิปขอบคุณที่มาจาก : คนจริงใจไม่ท้อ

No comments:

Post a Comment